SKOLERNES-PROJEKTAGENT

Klik her for at redigere underoverskriften.

SKOLERNES-SCIENCE OG SUNDHED FOR ALLE


Indeholder tværfaglige projekter, hvor krop og fysik er i centrum.


Eleverne vil kunne lave sjove og lærerige forsøg, og komme på besøg hvor de forsøg har en relevans i den virkelige verden. Således at sammensætningen af teori og praksis giver mening.

Der vil være besøg på lokale steder som økologiske gårde, økologiske madproduktionsvirksomhed, Universe,  Phänomenta i Flensborg...


Projekterne forventes færdigudviklet til skoleåret 2016/17 hvor skolerne kan tilmelde sig på 3 årlige tværfaglige projekter. 

Således at skolerne altid ved hvornår projekterne forefindes - og kan være en naturlig del af årsplanlægningen. 


UNDER UDARBEJDELSE.... GLÆD JER !

FOOD SCIENCE....

TJEK UD, HVAD DER ER I  DIT MAD....

Hvad er egentlig i dit mad... er en økologisk frugt helt fri for sprøjtemidler, hvad er sprøjtemidler, hvorfor bliver frugt og grøntsager sprøjtet  og mod hvad ? 

Det er bare lidt af de mange spørgsmål, som du vil kunne få svar på ved at være med i dette projekt... og du skal selv ud og teste og opleve et økologisk landbrug.


EVENTYRLIG NATURLIG

ET SAMARBEJDE MED NATURSKOLEN.

Et projekt hvor der hjemmefra skal arbejdes med naturens spisekammer og hvad man brugte før og hvad der ikke bruges i dag... et orienteringsløb hvor eleverne  skal løse opgaver på posterne. Man kan tilmelde sig til at lave mad af naturens spisekammer efter løbet.

1: Undervisningsmateriale omkring smag på naturen

2: 

3

4


ER MÆLK BARE MÆLK...?

ER MÆLK ER BARE MÆLK..?


Tests på forskellige slags mælk og hvor meget forskel er det egentlig på mælken... kan vi teste det? 

science med mælk som et produkt 

på virksomhedbesøg som laver science på vores mælk til hverdag...