SKOLERNES-PROJEKTAGENT

Klik her for at redigere underoverskriften.

 

Skolernes-projektagent er en frivillig forening som er den første med et koncept der giver skolerne bedre muligheder, for at åbne mere op for den åbne skole.

Vi er helt nye  og er oprettet siden februar 2015, hvor der bliver oprettet en bestyrelse, hvor vedtægter og koncept bliver nedskrevet.

Den frivillige forening er derfor også en non profit organisation, og er kun oprettet for at støtte op omkring "Den åbne skole"

Idéen fødes først og fremmest som en forening der hedder "Skolerens-hjerte for alle" hvor vi er projektleder for smykket i et samarbejde med "Et hjerte for alle"

ud fra denne ide` udspringer der flere ideer og viden omkring et større behov for at få "Den åbne skole" til at få succes. Vi bliver hurtig klar over at vi skal udvide konceptet.

Skolernes-projektagent bliver født med tre underagenter:


Skolernes-hjerte for alle


Skolerens-science og sundhed for alle


Skolerens-erhverv for alle


Konceptet er at projekterne skal være lokale således, at skolerne nemt kan bruge den offentlige transport (som er gratis)

Derudover skal projekterne være "færdige pakker" hvor undervisningsmaterialet, samt de faglige mål er klar og parat til at gå i gang med både for eleverne og lærerne.


For at åbne op for "Den åbne skole" og for at give eleverne læring med menig.

Virksomhederne kan blive støttemedlemmer

Virksomhederne kan vælge at være støttemedlemmer og derfor støtte økonomisk til at fremme "Den åbne skole" fordelen ved dette er at virksomhederne er at de som vi bruger først til vores projekter, og de vil få opmærksomhed både fra eleverne og kommende praktikanter/medarbejdere men også opmærksomhed udefra.

Skolerne kan blive medlemmer

Skolerne kan blive medlemmer

Skolerne kan blive medlemmer ganske gratis - og som medlem har man fortrinsret til at komme først for ved tilmeldinger af projekter hvor der er begrænsninger.

Derudover vil medlemmer få først besked til de nye projekter og hvert år få en kalenderplakat til hver afdeling.