SKOLERNES-PROJEKTAGENT

Klik her for at redigere underoverskriften.

UNDER UDARBEJDELSE ........ GLÆD JER!

SKOLERNES-ERHVERV FOR ALLE

Målgruppe:

Mellemtrin: 4. til 6. klasse

Overbygning: 7. til 10. klasseIndeholder tværfaglige projekter, hvor iværksætteri og erhvervs besøg er i centrum.


Her er stedet hvor projekterne hovedsageligt vil handle om erhvervslivet.

udgangspunktet vil være teori til praksis - med virksomheds besøg i lokalområdet i Aabenraa.


Hvad skal der egentlig til for at opbygge et firma og hvad er vigtigt som medarbejder...


Projekterne forventes færdigudviklet til skoleåret 2016/17 hvor skolerne kan tilmelde sig på 3 årlige tværfaglige projekter. 

Således at skolerne altid ved hvornår projekterne forefindes - og kan være en naturlig del af årsplanlægningen.