SKOLERNES-PROJEKTAGENT

Klik her for at redigere underoverskriften.

NOVELLE KONKURRENCE FOR ALLE SKOLEBØRN I AABENRAA KOMMUNE

Se videoen ...

TIL LÆREREN OG KLASSEN

1: HVAD ER VENSKAB - mødet i midten eller Mindmap


1: Sid for dig selv og skriv ned hvad du tænker om VENSKAB (5 minutter)


2: Snak nu med din skuldermakker om hvad i hver især mener hvad VENSKAB er og skriv de udsagn I er fælles om.


3: Gå nu sammen 4 personer og find jeres fælles udsagn om hvad VENSKAB er.


4: Snak fælles i klassen om hvad din gruppe mener hvad VENSKAB er og skriv dem op på en planche så I kan se hvad klassen mener hvad VENSKAB er for jer.

2: VENSKABER I BIBLEN

Gå sammen 4 personer og vælg hvem der er:

1: læser 

2: genfortæller

3: skriver

4: tidtager


Tiden til opgaven er: 30 minutter


1: LÆS artiklen på det røde link nedenfor


2: Genfortælleren, genfortæller det læste så alle har forstået indholdet.

3: Skriveren skriver et resume ned i et hæfte

4: Skriv det vigtigste ting i hæftet omkring hvad der fortælles om venskab i følge biblen

3:  NÆSTEKÆRLIGHED ER DET SAMME SOM AT VÆRE EN GOD VEN.....?

Nu skal I alle bytte roller.

1: læser bliver til 2: genfortæller... osv. 


1: læser -> 2: genfortæller

2: genfortæller -> 3: skriver

3: skriver -> 4: tidtager

4: tidtager -> 1: læser


Tiden til opgaven er: 30 minutter
1: LÆS artiklen på linket

2: Genfortælleren, genfortæller det læste så alle har forstået indholdet.

3: Skriveren skriver et resume ned i et hæfte

4: Skriv det vigtigste ting i hæftet omkring hvad der fortælles om venskab i følge Jacobs udsagn


4: VENSKAB GIVER AFTRYK

Nu har I fået viden omkring hvad andre mener om hvad venskab er...


Nu skal I med den viden I har fået komme med forslag til hvordan I mener hvad venskab er og hvordan det giver AFTRYK på dig og på andre.1: Sammenlign fra de to artikler I nu har læst og find forskelle og ligheder. (udskriv "vs modellen" på linket)

2: Hvordan kan VENSKAB give AFTRYK på et menneske?

3: Hvordan kan  andres VENSKABER give AFTRYK på andre?

4: Hvordan har disse AFTRYK noget med medmenneskelighed/næstekærlighed at gøre?

4: Diskuter i klassen jeres synspunkterNU KAN DU SKRIVE DIN NOVELLE OM "VENSKAB"

Nu har du masser af viden omkring VENSKAB og AFTRYK og forhåbentlig masser af ideer til hvordan du kan bruge det til at skrive din novelle Der er ingen regler for hvilken genre din novelle skal være i så den kan være....
en gyser
fantasy
krimi
osv....
Alt er lovligt!
Du skal dog tænke på at novellen bliver udvalgt til at komme med i en novellesamling, som udgives på Aabenraa bibliotek.

Vi GLÆDER os til at læse din novelle!

AFLEVERES DEN 19. JANUAR PÅ MAIL:     [email protected]